Veiklos ataskaita 2016-2017m.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2016 m.

Katės Šunys Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 0 0 0
Priimta naujų gyvūnų 257 1 258
Padovanota globotinių 20 0 20
Perduota kitoms organizacijoms 22 0 22
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 169 0 169
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 4 0 4
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo namo 15 1 16
Globotinių skaičius metų pabaigoje 27 0 27

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 86 beglobes kates.

 

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2017 m.

Katės Šunys Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 27 0 27
Priimta naujų gyvūnų 572 2 574
Padovanota globotinių 131 0 131
Perduota kitoms organizacijoms 35 0 35
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 282 0 282
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 27 0 27
Mirė perimtų iš UAB „Grinda“ 6 0 6
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo namo 11 2 13
Globotinių skaičius metų pabaigoje

(iš jų 46 viloje, 39 klinikose)

107 0 107

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 242 beglobes kates.