Veiklos ataskaita 2016-2018m.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2018 m.

Katės Šunys Laukiniai Egzotiniai Ūkiniai Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 107 0 0 0 0 107
Priimta naujų gyvūnų 680 113 19 4 12 828
Padovanota globotinių 218 43 1 4 0 266
Perduota kitoms organizacijoms 24 1 0 0 5 30
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 284 0 0 0 0 284
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 7 4 3 0 0 14
Mirė perimtų iš UAB „Grinda“ ir BPC 112 iškvietumų 86 17 4 0 9 107
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo namo 61 29 11 0 7 108
Globotinių skaičius metų pabaigoje 107 19 0 0 0 126

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 286 beglobes kates.

Iš viso pagalbos 2018 metais sulaukė 1114 gyvūnų.

 

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2017 m.

Katės Šunys Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 27 0 27
Priimta naujų gyvūnų 572 2 574
Padovanota globotinių 131 0 131
Perduota kitoms organizacijoms 35 0 35
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 282 0 282
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 27 0 27
Mirė perimtų iš UAB „Grinda“ 6 0 6
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo namo 11 2 13
Globotinių skaičius metų pabaigoje

(iš jų 46 viloje, 39 klinikose)

107 0 107

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 242 beglobes kates.

 

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2016 m.

Katės Šunys Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 0 0 0
Priimta naujų gyvūnų 257 1 258
Padovanota globotinių 20 0 20
Perduota kitoms organizacijoms 22 0 22
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 169 0 169
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 4 0 4
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo namo 15 1 16
Globotinių skaičius metų pabaigoje 27 0 27

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 86 beglobes kates.