Veiklos ataskaita 2020 m.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2020 m.

  Katės Šunys Laukiniai gyvūnai Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 58 14 0 72
Priimta naujų gyvūnų 189

 

47 1 237
Padovanota globotinių 104

 

42 0 146
Perduota kitoms organizacijoms 0 0 0 0
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 71 4 0 75
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 13 2 1 16
Mirė perimtų iš BPC iškvietimų 3 1 0 4
Grąžinta pabėgusių, ar po būtino gydymo namo 22 3 0 25
Globotinių skaičius metų pabaigoje 34 9 0 43

 

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 84 beglobes kates. Suteikėme skubią pagalbą (kačių iškėlimas iš medžių, iš namų pabėgusių gyvūnų gaudymas, į šilumines trasas įkritusių ir užstrigusių/įsipainiojusių gyvūnų išlaisvinimas) 38 gyvūnams.

Iš viso pagalbos 2020 metais sulaukė 359 gyvūnai.