Veiklos ataskaita 2022 m.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2022 m.

 

Katės Šunys Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 45 5 50
Priimta naujų gyvūnų 187

 

7 194
Padovanota globotinių 70

 

2 72
Perduota kitoms organizacijoms 0 0 0
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 103 0 103
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 2 1 3
Grąžinta pabėgusių, ar po būtino gydymo namo 7 0 7
Globotinių skaičius metų pabaigoje 50 9 59

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 48 beglobes kates. Suteikėme skubią pagalbą (kačių iškėlimas iš medžių, iš namų pabėgusių gyvūnų gaudymas, į šilumines trasas įkritusių ir užstrigusių/įsipainiojusių gyvūnų išlaisvinimas) 12 gyvūnų.

Iš viso pagalbos 2022 metais sulaukė 254 gyvūnai.