Veiklos ataskaita 2021 m.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2021 m.

Katės Šunys Laukiniai gyvūnai Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 34 9 0 43
Priimta naujų gyvūnų 204

 

17 1 222
Padovanota globotinių 67

 

13 0 80
Perduota kitoms organizacijoms 0 1 0 1
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 102 1 0 103
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 3 5 1 9
Grąžinta pabėgusių, ar po būtino gydymo namo 21 1 0 22
Globotinių skaičius metų pabaigoje 45 5 0 50

 

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 67 beglobes kates. Suteikėme skubią pagalbą (kačių iškėlimas iš medžių, iš namų pabėgusių gyvūnų gaudymas, į šilumines trasas įkritusių ir užstrigusių/įsipainiojusių gyvūnų išlaisvinimas) 16 gyvūnų.

Iš viso pagalbos 2021 metais sulaukė 305 gyvūnai.