Veiklos kodeksas

Organizacijos veiklos kodeksas

Mes esame VšĮ „Vyšnių sodas“ – sparčiai auganti, veržli ir inovatyvi, drąsi ir kūrybiška beglobių gyvūnų gerovės ir globos organizacija.

Mes teikiame pagalbą sunkias fizines ir psichologines traumas patyrusiems gyvūnams:

   • suteikiame būtinąją veterinarinę pagalbą;
   • fiziškai ir psichologiškai reabilituojame;
   • surandame jiems naujus namus.

Viloje šias traumas patyrę gyvūnai turi galimybę laisvai judėti ir reabilituotis erdviose patalpose, kuriose su jomis dirba savanoriai taikydami inovatyvias ir saugias socializacijos ir reabilitacijos metodikas.

Mūsų organizacija aktyviai bendradarbiauja su miestų bei seniūnijų atstovais sprendžiant beglobių gyvūnų dauginimosi problemas, siūlo ir taiko humaniškus bei inovatyvius šios problemos sprendimo būdus, turi pakankamus žmogiškuosius ir technologinius resursus numatytų gerovės programų įgyvendinimui. Mes nuolatos rūpinamės gyvūnų teisių saugojimu ir aukštų standartų gyvūnų gerovės sistemos kūrimu Lietuvoje, aktyviai dalyvaujame švietimo procesuose, įvairiuose renginiuose bei patys juos organizuojame.

Nustatydami veiklos kodeksą mes siekiame paaiškinti mūsų poziciją ir veikimo principus. Organizacijos veiklos kodeksas yra nuolat peržiūrimas ir, esant reikalui, gali būti koreguojamas bei pildomas. Keičiantis  socialiniams reiškiniams ar vertybinėms nuostatoms, šie principai gali kisti.

 

Organizacijos vertybės:

   • gyvūnų gerovės užtikrinimas
   • darbas kartu
   • žodžio laikymasis
   • pagarba vienas kitam
   • nuoseklus tikslų siekimas

Vykdydami veiklą mes remiamės skaidrumo, humaniškumo ir teisingumo principais, aktyviai stebime bei analizuojame pažangias pasaulines gyvūnų gerovės iniciatyvas, kurias stengiamės maksimaliai diegti Lietuvoje, kuriant itin aukštų standartų gyvūnų gerovės sistemą mūsų šalyje. Nors šiuo metu dirbame tik su katėmis ir šunimis, tačiau pasisakome už visų gyvūnų gerovę ir apsaugą.

Augintinio įsigyjimas ir laikymas

   • Augintinis yra savininko nuosavybė, kuria būtina atsakingai rūpintis, užtikrinti, kad gyvūnui būtų suteikta veterinarinė priežiūra, skiepyti ir prižiūrėti, kad gyvūnas nekeltų grėsmės žmonių sveikatai, nuosavybei, nesužeistų kitų gyvūnų ir kt.
   • Kiekvienas asmuo, norintis įsigyti augintinį, privalo atsakingai suvokti savo pareigas ir atsakomybes, įvertinti savo finansines ir fizines galimybes, savo ar savo šeimos gyvenimo būdą, laiko išteklius, asmenines savybes. Tik atsakingai įvertinus visas šias aplinkybes, galima priimti sprendimą, koks augintis yra tinkamas laikyti – t.y. kokio amžiaus, charakterio ir pan.
   • Augintinio įsigyjimas reiškia ilgalaikį įsipareigojimą rūpintis juo, užtikrinant tinkamą priežiūrą ir gerbūvį iki gyvūno gyvenimo pabaigos.
   • Mes pritariame augintinio laikymui bute, kuriame yra tinkamos sąlygos pakankamam gyvūno judėjimui ir normaliai elgsenai.
   • Siekiant užtikrinti gyvūno gerbūvį, turi būti įgyvendinamos penkios pagrindinės gyvūnų laisvės (teisės):
    • teisė nejausti alkio ir troškulio;
    • teisė nejausti nepatogumo;
    • teisė nejausti skausmo, nebūti sužeistam ir nesirgti;
    • teisė išreikšti normalų elgesį.
    • teisė nejausti baimės ir streso.
   • Pagal VMVT reikalavimus ir organizacijos vidines taisykles, visi gyvūnai dovanojami paskiepyti, čipuoti ir su sutartimi bei pasižadėjimu sterilizuoti/kastruoti. Jeigu gyvūnas turi tam tikrų veislės požymių, jis dovanojamas ne tik po šių procedūrų, bet ir po sterilizacijos/kastracijos.
   • Palaikome tik tas benamių gyvūnų globos organizacijas, kurios laiko beglobius gyvūnus tinkamomis sąlygomis, nuolat gerina gyvūno laikymo sąlygas globos namuose. Siekiame bendradarbiauti tik su tomis gyvūnų organizacijomis, kurios atitinka VMVT reikalavimus.
   • Esame prieš gyvūnų dovanojimą renginiuose, kadangi tai sukelia gyvūnui stresą ir žmogus gali gyvūną įsigyti neapgalvotai, vadovaudamasis akimirkos emocijomis, o ne racionaliu protu.
   • Pasisakome prieš bet kokį sąmoningą streso gyvūnui sukėlimą.
   • Mes nepritariame, kad gyvūnai būtų paimami iš prieglaudos dovanojimo trečiam asmeniui tikslias, be būsimojo savininko žinios ir pritarimo. Sprendimas dėl augintinio įsigijimo privalo būti rimtai apgalvotas ir priimtas paties būsimojo savininko.
   • Nepritariame gyvūnų dovanojimui šventiniu laikotarpiu, išskyrus tada, kai šeimininkai yra atrinkti ir su jais susitarta iš anksto. Dvi savaites iki Kalėdų gyvūnų griežtai nedovanojame, kad jie netaptų ,,dovana“, kadangi laikomės principo, kad gyvūnas turi būti dovanojamas tik tiesioginiam šeimininkui.

Gyvūnų registracija ir ženklinimas

   • Visi mūsų globojami gyvūnai yra čipuojami ir registruojami. Augintinių ženklinimas būtinas siekiant, kad gyvūno savininkas prisiimtų visą atsakomybę už gyvūno kontrolę ir gerbūvį, taip pat čipas (mikroschema, kurioje visam gyvenimui yra užfiksuojama Jūsų gyvūnėlio tapatybė: veislė, lytis, amžius ir šeimininko kontaktai – vardas, adresas ir telefono numeris), kurioje padeda surasti pasimetusio gyvūno šeimininkus.
   • Kiekvienas gyvūnas, patekęs į mūsų vilą, yra registruojamas, pildoma jo medicininė istorija, kuri yra atiduodama šeimininkui.

  Chirurginės/kosmetinės operacijos

   • Nepritariame šioms kosmetinėms ir chirurginėms operacijoms, su gydymu nesusijusiais tikslais:
    • nagų pašalinimas;
    • ausų trumpinimas (išskyrus PSP žymėjimo tikslais, kai laukinėms katėms pakerpama kairė ausis);
    • skausmą gyvūnui sukeliančioms procedūroms, siekiant modifikuoti jo išvaizdą;
    • balso stygų pašalinimas;
    • uodegų kirpimas.
   • Chirurginių operacijų išimtys gali būti taikomos tik kvalifikuotiems veterinarams išreiškus būtinumą konkretaus gyvūno labui ar stengiantis išsaugoti jo gyvybę.

Benamiai gyvūnai ir jų skaičiaus mažinimas

   • Mūsų organizacija, remdamasi Lietuvoje galiojančiais teisės aktais ir savivaldybių taisyklėmis, aktyviai vykdo PSP (Pagauk – Sterilizuok – Paleisk) programas, taip mažindama beglobių gyvūnų skaičių Lietuvoje. Suteikiame būtinąją veterinarinę pagalbą sužalotiems ar kitaip kenčiantiems gyvūnams, fiziškai ir psichologiškai reabilituojame iš namų išmestas ir lauke įgūdžių išgyventi neturinčias kates, bei surandame joms naujus namus.
   • Skatiname augintinių sterilizaciją/kastraciją, kaip vieną iš humaniškų priemonių, padedančių mažinti ir kontroliuoti benamių gyvūnų skaičių. Manome, kad visi augintiniai (išskyrus atsakingų veisėjų), kurių savininkai negali, ar nesiima reikiamų priemonių, užtikrinti atsakingos jų priežiūros rujos metu, turėtų būti sterilizuojami/kastruojami. Šios procedūros yra vienas paprasčiausių ir saugiausių būdų ateityje išvengti ne tik bereikalingo gyvūnų dauginimosi, bet ir gyvūno sveikatos problemų.
   • Mes pritariame laukinių kačių socializavimui, jeigu po sterilizacijos jos negali grįžti į ankstesnę teritoriją dėl gerovei (ar gyvybei) pavojingų sąlygų. Prisitaikę gyventi gatvėje, suaugę lauko katinai paprastai turi mažai realių šansų tapti mielais naminiais gyvūnais, todėl remiamės nuostata, kad humaniškiausia ir geriausia, ką jiems gali suteikti žmonės, tai jų sterilizavimas, kas užtikrina ramesnį gyvenimą.
   • Palaikome idėją, kad būtų socializuojamos ir prieglaudoje laikomos tik tos katės, kurios neturi kur grįžti arba ligos atvejais, kai gyvūno paleidimas gali sukelti žalą jo sveikatai.
   • Laukinės katės po sterilizacijos yra laikomos tik iki kol iki galo sugyja žaizdos ir tik tai geros sveikatos būklės yra paleidžiamos atgal į tą pačią vietą.

Eutanazija

   • Pripažįstame gyvūnų eutanaziją tik tais atvejais, kai kvalifikuoti veterinarai konstatuoja, jog tai yra būtina, siekiant nutraukti gyvūno fizinę kančią ir tik kai nebėra būdų, kaip jį išgelbėti. Visais kitais atvejais, gydome net sunkiausiai sužalotus gyvūnus.
   • Jokiais būdais netaikome eutanazijos sveikiems gyvūnams.
   • Eutanaziją gali atlikti tik kvalifikuoti veterinarijos gydytojai. Esame griežtai prieš bet kokius eutanazijos metodus ir būdus, kurie yra antihumaniški, sukeliantys gyvūnams skausmą ir kančią.