Veiklos ataskaita 2023 m.

Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2023 m.

 

Katės Šunys Viso
Globotinių skaičius metų pradžioje 50 9 59
Priimta naujų gyvūnų 329

 

6 335
Padovanota globotinių 35

 

2 37
Perduota kitoms organizacijoms 0 0 0
Paleista/grąžinta po sterilizacijos 275 5 280
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų 2 1 3
Grąžinta pabėgusių, ar po būtino gydymo namo 23 0 23
Globotinių skaičius metų pabaigoje 44 7 51

*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 32 beglobes kates. Suteikėme skubią pagalbą (kačių iškėlimas iš medžių, iš namų pabėgusių gyvūnų gaudymas, į šilumines trasas įkritusių ir užstrigusių/įsipainiojusių gyvūnų išlaisvinimas) 7 gyvūnams.

Iš viso pagalbos 2023 metais sulaukė 374 gyvūnai.